Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HTBB003

Liên hệ 0931556675

Colour:

  • Beech
  • Walnut

Stand:

  • Black
  • Chrome

Height:

  • 1120

Length:

  • 1200

Width:

  • 800

Số lượng :

Chị Ngọc Minh Gò Vấp đã mua sản phẩm

Tủ sắt mini