Anh Hải Công ty Key Tronic, Đà Nẵng đã mua sản phẩm

Tủ sắt mini