Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HTBLV005

Liên hệ 0931556675

Depth:
Height:
  • 915
Length:
  • 1840
Load /shelf:
  • 320
Shelves:
  • 2

Số lượng :

Anh Hải Công ty Key Tronic, Đà Nẵng đã mua sản phẩm

Tủ sắt mini